Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, daarbij gaat het om:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Daarom is afgesproken om bepaalde informatie vanuit de kerkenraadsvergadering voor de gemeente openbaar te maken en deze in Kerkbuurten en op onze website te publiceren.

 
Uit de kerkenraad 10 januari 2019 Uit de kerkenraad 10 januari 2019

Donderdag 10 januari vond de eerste kerkenraadsvergadering van 2019 plaats.

Als belangrijkste agendapunt stond op het programma:
Plan 19-23 van de Protestantse Gemeente Oostzaan.

De belangrijkste punten zijn:
* Wat gaan we doen?
* Wat willen we bereiken?
* Hoe gaan we dat doen?


Dit is geformuleerd in een 9-tal thema's, die we met elkaar gaan uitwerken....

lees meer »
 
Uit de kerkenraad 13 december 2018 Uit de kerkenraad 13 december 2018

Donderdag 13 december vond de laatste kerkenraadsvergadering van 2018 plaats. Zoals gewoonlijk keken we terug en vooruit op de diensten. In het afgelopen half jaar hebben we in de diensten waarin Carola voorging regelmatig uit het ordinarium “Op de berg” gezongen (denkt u aan lied 299g “Gij in uw licht, vrede op aarde; in mensen van vrede krijgt Gij een gezicht…”). ....

lees meer »
 
Uit de kerkenraad 8 november 2018 Uit de kerkenraad 8 november 2018

Op 8 november is de kerkenraad bij elkaar geweest. De organisatie van het vieren van Sint Maarten met het open stellen van een mooi verlichte kerk, uitdelen van snoepjes en Jan de Waal achter de piano, de oogstdienst en gedachtenisviering kwamen aan bod.

U heeft er ondertussen over kunnen lezen...

lees meer »
 
Uit de kerkenraad 11 oktober 2018 Uit de kerkenraad 11 oktober 2018

Op 11 oktober 2018 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest. Er stonden geen grote discussiepunten op de agenda. We hebben vooral een aantal praktische zaken met elkaar afgesproken.
Zo zijn de komende diensten in november en december aan de orde geweest. Op initiatief van Carola, vindt op 18 november een “oogstdienst” plaats...

lees meer »
 
Uit de kerkenraad 13 september 2018 Uit de kerkenraad 13 september 2018

Op 13 september 2018 is de kerkenraad na de zomervakantie voor het eerst weer bij elkaar geweest. Er werd terug- en vooruit gekeken.  Zo stonden we erbij stil dat Mirjam de Rijk, ondersteund door Willie Dijkema, de nieuwe preekregelaar van onze gemeente is. De invulling van het rooster voor 2018 en 2019 gaat voorspoedig. Met name predikanten uit de omgeving worden door Mirjam en Willie benaderd, maar ook “oude” (en jonge) bekende zult u als voorganger op het rooster terug zien...

lees meer »
 
Uit de kerkenraad augustus 2018 Uit de kerkenraad augustus 2018

Startdienst
Op 16 september 2018 vieren wij met elkaar de startdienst. Zoals u van de afgelopen jaren gewend bent, doen we dat met een Agape-maaltijd in de dienst. Agape is een Grieks woord en betekent liefde of vriendschap. In de tijd van Jezus was het gebruikelijk om samen te eten. Ons avondmaal is oorspronkelijk een vorm van zo’n maaltijd. Samen eten, samen aan tafel zitten – dat verbindt met elkaar...

lees meer »
 
Uit de kerkenraad 21 juni 2018 Uit de kerkenraad 21 juni 2018

Allereerst werd kennisgemaakt met onze nieuwe dominee Carola Dahmen die voor de eerste maal onze kerkenraadsvergadering als predikant bijwoonde. Er is gesproken over de aard van de werkzaamheden die Carola gaat verrichten en over de arbeidsrechtelijke verhouding die ontstaat tussen de gemeente en de predikant over de wijze waarop een ander wordt uitgewerkt. Verder is over en weer uitgebreid kennisgemaakt met Carola.

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-02-2019 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Rinse Reeling Brouwer uit Amsterdam.
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
17-02-2019
 
Kerkbuurten

  

    Februari 2019
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.